Novinky

 

Prázdniny!

Přejeme všem krásné léto & prázdniny! Kdybyste přece jen během prázdnin něco ve škole potřebovali zařídit, můžete..


Druhé kolo přijímacího řízení pro EL - výsledky

Publikujeme výsledky druhého kola přijímacího řízení pro EL: ​přijatí uchazeči nepřijatí uchazeči Žádáme ..


Předání vysvědčení 30. 6. - 1. až 3. ročníky

V úterý 30. 6. budou předána vysvědčení 1. až 3. ročníkům. Pro vstup do školy je nutné mít vyplněné čestné prohlášení..


Předání maturitních vysvědčení 29. 6. - 4. ročníky

V pondělí 29. 6. budou předána maturitní vysvědčení. Pro vstup do školy je nutné mít vyplněné čestné prohlášení. &nb..


Druhé kolo přijímacího řízení pro EL - průběžné informace

Ke dni 25. 6. 2020 evidujeme celkem 637 přihlášek do druhého kola přijímacího řízení pro EL. Usilovně pokračujeme v jej..


Druhé kolo přijímacího řízení pro EL - upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,  vzhledem k tomu, že počet volných míst na Ekonomickém lyceu je pouze 22 a přihlášek se u nás&nbs..


Třídnické hodiny 24. a 25. 6. - 1. až 3. ročníky ... ZMĚNA

16. 6. 2020: Podle nového vyjádření MŠMT se mohou setkat celé třídy, proto měníme rozpis třídnických hodin.  ..


Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro EL

Ředitelka Obchodní akademie Bubeneč vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání Ekonomické lyceum. Počet..


Ústní maturitní zkoušky - informace pro maturanty

V třídních e-mailových schránkách najdete bližší informace o ústních maturitních zkouškách - čtěte pozorně. Formul..


Učebnice pro školní rok 2020/2021

V sekci Studium -> Učebnice najedete aktualizovaný přehled učebnic pro všechny ročníky oborů OA i EL pro školní ..


Důležité upozornění pro uchazeče a rodiče - přijímací řízení

Vyjádření MŠMT: V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví čestné p..


Informace pro uchazeče a rodiče - přijímací zkouška

Vážení uchazeči, vážení rodiče, v těchto dnech rozesíláme dopisy s pozvánkou k jednotné přijímací zkou..


SEP & SOP (praktická maturitní zkouška) - informace

V přiložených dokumentech najdete konkrétní organizační informace o praktické maturitní zkoušce (SEP a SOP): infor..


Projekt "Společně se vzděláváme II"

Naše škola se účastní projektu SPOLEČNĚ SE VZDĚLÁVÁME II spolufinancovaného Evropskou unií.  Projekt j..


SEP & SOP - praktická zkouška

Bližší informace o konání praktické maturitní zkoušky (SEP / SOP) byly zaslány na třídní e-maily.  Studenti, kteří..


Informace pro uchazeče - přijímací zkoušky

Do 19. 5. bude zákonným zástupcům uchazečů zaslána pozvánka na přijímací zkoušky e-mailem. Během tohoto týdne bude..


Informace pro maturanty – maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška pro EL (Soubor ekonomických předmětů) se koná ve středu 27. 5. 2020, praktická zkouška pro O..


Informace pro uchazeče – přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020. Pozvánky a bližší informace budou rozeslány 10 dní před..


Online výuka

Od května zahajujeme v hlavních předmětech také online výuku s využitím Google Classroom - informace v třídních e-mailec..


Soutěž o cenu děkana NF VŠE

V soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v obla..


Fotosoutěž

Abychom si všichni zpříjemnili toto zvláštní období, vyhlašujeme fotosoutěž - bližší informace zde.


Dopis maturantům

Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, se obrátila na maturanty otevřeným dopisem, kter..


Praxe 3. ročníků

Vzhledem k současné situaci byly upraveny podmínky pro konání odborné praxe 3. ročníků (OA - 4 týdny, EL - 2 týdny)..


Přijímací zkoušky do 1. ročníků

Podle současných pokynů MŠMT proběhnou přijímací zkoušky do 1. ročníku nejdříve 14 dní po otevření škol. Cca 5 dní před..


E-maily: upozornění

Vážení studenti,  máme trochu problémy s včasným doručováním e-mailů, zejména z jiných adres než těch školních (..