Projekt "Společně se vzděláváme II"


Datum publikování: 19. 5. 2020, 16.33 hodin


Naše škola se účastní projektu SPOLEČNĚ SE VZDĚLÁVÁME II spolufinancovaného Evropskou unií. 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků a na podporu extrakurikulárních aktivit. 
Zobrazit všechny novinky