SEP & SOP - praktická zkouška


Datum publikování: 18. 5. 2020, 08.52 hodin


Bližší informace o konání praktické maturitní zkoušky (SEP / SOP) byly zaslány na třídní e-maily
Studenti, kteří tuto zkoušku opakují nebo konají v náhradním termínu, dostanou informace od svých bývalých třídních učitelů.

Podmínkou pro vstup do školy je vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
Zobrazit všechny novinky