Vítejte!

Budova OA
Obchodní akademie v Praze 6 byla založena v roce 1968. Je to veřejná střední odborná škola, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.
Na naší škole jsou otevřeny 2 obory vzdělávání - Obchodní akademie (63-41-M/02) a Ekonomické lyceum (78-42-M/02). Cílem obou oborů je jednak příprava pro další studium na vyšších a vysokých školách, jednak samozřejmě také příprava na praxi ve veřejné i soukromé sféře.
Od 1. září 2007 má naše škola právo užívat označení Fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické.
Škola je vybavena odbornými učebnami, studovnou a knihovnou, pevným připojením na internet, tělocvičnou a vlastní jídelnou. Historická budova školy leží v klidném prostředí v přímém sousedství Stromovky.

Poslední novinky:
22. 5. 2015 V Májovém turnaji na OA Hovorčovická naši školu výborně reprezentovalo pět studentů 1. ročníků; nejlepší - 6. místo - obsadila Veronika Hollerová (1.LB). Blahopřejeme všem!
22. 5. 2015 V ekonomické soutěži Jak finančně (ne)gramotné je Česko? se výborně umístili naši studenti: Jiří Pastrňák (1.LA) obsadil 2. místo a Vítězslav Pátek (4.B) 6. místo. Blahopřejeme!
30. 4. 2015 Počínaje 11. květnem 2015 mají maturanti možnost využívat konzultačních hodiny svých vyučujících.
29. 4. 2015 Počet volných míst - Ekonomické lyceum 9, Obchodní akademie 10.
Níže prosím čtěte informace o podávání přihlášek a zápisových lístků.
29. 4. 2015 Ředitelka Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2015/2016 pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (10 volných míst). Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ, a to až do naplnění kapacity tříd.
29. 4. 2015 Informace pro uchazeče přijaté v 1. kole:
Zápisové lístky můžete odevzdávat nejlépe osobně a se svým zákonným zástupcem v dohodnutém termínu. Pokud chcete odevzdat zápisový lístek na jinou školu, prosíme o podání zprávy (nejlépe e-mailem), že se místa na naší škole vzdáváte.
Informace pro uchazeče ve 2. kole:
Přihlášky, příp. současně i zápisové lístky, můžete odevzdávat v naší škole, termín je třeba dohodnout. Přihláška musí být potvrzena základní školou (uchazeči ze středních škol doloží k přihlášce vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ, zápisové lístky získají na MHMP, odbor školství a mládeže, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, 6. patro), lékařské potvrzení nepožadujeme. Přijímáme na základě výsledků ze ZŠ až do naplnění kapacity. K dnešnímu dni máme 23 volných míst na oboru Ekonomické lyceum. Počet volných míst budeme průběžně upřesňovat.
22. 4. 2015 Ředitelka Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2015/2016 pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (24 volných míst). Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ, a to až do naplnění kapacity tříd.
22. 4. 2015 Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení 2015 pro OA i EL.
21. 1. 2015 Do 1. ročníků ve školním roce 2015 / 2016 přijímáme bez přijímacích zkoušek.
Obory OA: Cestovní ruch, Podnikání a Letecká doprava a mezinárodní obchod.
&
Přehled plánovaných akcí zde.

Logo OA
Minimální rozlišení je 800 × 600 (doporučené 1024 × 768 nebo více).

Toto jsou oficiální stránky školy. Veškeré zde publikované materiály podléhají autorskému právu (zákon 121/2000 Sb.) a bez výslovného svolení autora či majitele autorských práv nesmějí být jakkoli používány pro komerční ani jiné účely.
Copyright © 2002 - 2015 OA Praha 6 & MS#