Vítejte!

Budova OA
Obchodní akademie v Praze 6 byla založena v roce 1968. Je to veřejná střední odborná škola, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.
Na naší škole jsou otevřeny 2 obory vzdělávání - Obchodní akademie (63-41-M/02) a Ekonomické lyceum (78-42-M/02). Cílem obou oborů je jednak příprava pro další studium na vyšších a vysokých školách, jednak samozřejmě také příprava na praxi ve veřejné i soukromé sféře.
Od 1. září 2007 má naše škola právo užívat označení Fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické.
Škola je vybavena odbornými učebnami, studovnou a knihovnou, pevným připojením na internet, tělocvičnou a vlastní jídelnou. Historická budova školy leží v klidném prostředí v přímém sousedství Stromovky.

Poslední novinky:
14. 10. 2014 Zveřejňujeme přehledný kalendář školního roku 2014 / 2015 ve formátu *.xls (MS Excel).
13. 10. 2014 Fotografie z výměnného programu s německými studenty: Brakel 2014 (najdete je i zde).
25. 9. 2014 Byl rozšířen školní seznam literárních děl k maturitě a aktualizovány pokyny k tomuto seznamu.
22. 4. 2014 Ředitelka Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku šk. r. 2014/2015 pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (18 volných míst) a pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (11 volných míst). Uchazeči budou přijimáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ. Budeme přijímat až do naplnění kapacity tříd, počty volných míst budeme průběžně upřesňovat.
&
Přehled plánovaných akcí zde.

Logo OA
Stránky byly testovány v prohlížečích Internet Explorer 11, Firefox 31 a Opera 20; minimální rozlišení je 800 × 600 (doporučené 1024 × 768 nebo více).

Toto jsou oficiální stránky školy. Veškeré zde publikované materiály podléhají autorskému právu (zákon 121/2000 Sb.) a bez výslovného svolení autora či majitele autorských práv nesmějí být jakkoli používány pro komerční ani jiné účely.
Copyright © 2002 - 2014 OA Praha 6 & MS#